2f 通知公告 bf
5e
e4
热点新闻
1b5 f2
    75
  • 通知公告
  • 156a
澳门大西洋城_澳门地下赌场_澳门国际赌场_澳门mg_澳门大家旺2020年公开招聘专职辅导员考试总成绩

发布者:人事处发布时间:2020-08-24浏览次数:1862


根据《澳门大西洋城_澳门地下赌场_澳门国际赌场_澳门mg_澳门大家旺2020年公开招聘专职辅导员公告》要求,澳门大西洋城_澳门地下赌场_澳门国际赌场_澳门mg_澳门大家旺于2020823日完成面试工作。现将考试总成绩公布(见附件),体检时间另行通知。


附件:澳门大西洋城_澳门地下赌场_澳门国际赌场_澳门mg_澳门大家旺2020年公开招聘专职辅导员考试总成绩.xls


                                                      澳门大西洋城_澳门地下赌场_澳门国际赌场_澳门mg_澳门大家旺

                                                         2020824


0